כל הפרויקטים
חירות בתעסוקה!
הפרויקט של
תחרות - התנועה לחירות בתעסוקה
ארגוני העובדים הוותיקים דוגלים בתפיסה כוחנית של יחסי עבודה הגורמת נזק רב ופוגעת בעובדים במגזר הפרטי. תחרות נאבקת לשנות את המצב הקיים!!
102%
223,450
מתוך 220,000
0
נותרו
743
תורמים
הכל או כלום.הפרויקט ימומן רק אם יגיע ליעד הגיוס עד ל- 30/04/2018

מחזירים את חופש הבחירה לעובדים

מנפצים את מונופול ההסתדרות

מבטלים את גבית דמי הטיפול

                                     

עובדים רבים במדינת ישראל

שבויים ביידי ההסתדרות 

מבלי שניתנת להם זכות הבחירה!

                                              

ההסתדרות חוטאת למטרה לשמה נועדה:

במקום להעניק תמיכה וסיוע לעובדים החלשים

החברים בארגון היא עוסקת בסחיטת הטבות

לעובדים החזקים,

על חשבונם של העובדים החלשים במשק.  

                                                   

הכסף שנגייס באמצעותכם יאפשר מאבק משפטי

 להפסקת גבית 'דמי טיפול' - המס על "לא חברים" 

שנגבה מעובדים שאינם חברים בארגוני העובדים

 מבלי לשאול אותם

ולקידום חקיקה בנושא הנוהג הפסול!!

                                                 

                                           

אנחנו ב'תחרות' הצבנו לעצמינו מטרה

לסייע לעובדים הנפגעים מההסתדרות

ולשים סוף לנוהג המגונה

של גבית 'דמי טיפול' מעובדים

שאינם חברי הסתדרות

במקומות עבודה מאוגדים.

                                                             

בפרויקט הזה אנחנו מבקשים לאסוף את העובדים 

שקולם טרם נשמע, להשמיע אותו היטב

ולשים סוף למצב הקיים

בו כופה עצמה ההסתדרות על כלל העובדים

במקומות עבודה מאוגדים

מבלי שניתנת לכל אחד מהעובדים זכות בבחירה.

המונופול של ההסתדרות חייב להישבר!

                                             

ביחד, נוביל שינוי!

                                                          

                                                  

**** יעד גיוס: 220,000 ש"ח ****

                                                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


מעוניינים להבין קצת יותר?

תמונת מצב נוכחית

כיום, מספיק ששליש מהעובדים במקום עבודה מסוים מביעים את רצונם להתאגד, הופך אותו ארגון למייצג הבלעדי של כל העובדים, תוך כפיה על שני שלישים מהעובדים שמתבקשים לשלם מס חודשי לארגון העובדים שאותו לא בחרו מעולם את המס הזה, מכנה ההסתדרות 'דמי טיפול'.

                                

העובדים תלויים בארגון בכל הנוגע לפיטורים, קידום, שכר וכיוצא בזה והארגון מצידו אינו מחויב בשקיפות כלפי העובדים.

                                      

עובדים רבים מוצאים את עצמם שבויים בידי ארגוני עובדים שמעולם לא בחרו בהם, ומבלי שאף אחד שאל אותם אם הם מעוניינים שאלה ינהלו עבורם את יחסי העבודה מול המעסיקים, כשנעשה בכספם שימוש לקידום האג'נדה הפוליטית של ארגון שמעולם לא בחרו בו.

                                                               

                                    

                              

המטרה שלנו

מאבק משפטי להפסקת גבית דמי הטיפול מעובדים שאינם חברים בארגוני העובדים ולקידום חקיקה לביטול הנוהג הפסול. עד היום, חוקיות גביית דמי הטיפול לא נדונה ברצינות בבית המשפט וקולם של עובדים רבים שחלקם הגדול כלל לא יודע שהוא משלם להסתדרות, לא נשמע

                                     

הבאת הנושא למודעות הציבור הרחב תוך יצירת שיח ציבורי בנושא במטרה להביא לשינוי ולאפשר ל'תחרות' כארגון לקדם יוזמות לשינוי מצב הדברים הנוכחי הבלתי שוויוני. 'תחרות' שמה דגש על טובת הציבור ומבקשת להשפיע על מדיניות בתחום שתקדם את ישראל מבחינה כלכלית, תגדיל את הפריון והחירות בשוק העבודה ותאפשר לישראל להתבלט בתחומים בהם היא חזקה.

                        

   

                         

מי אנחנו

'תחרות' (ע"ר) הוקמה בסוף 2015 על ידי מספר פעילים אשר חברו זה לזה לנוכח ההבנה של נזקי העבודה המאורגנת בישראל והמחסור הזועק בארגון אשר מקדם מחקר ומדיניות בשוק העבודה על בסיס השקפה המצדדת בחופש כלכלי.

                     

התנועה הציבה לעצמה למטרה לקדם חופש בשוק התעסוקה, מתוך הבנה שהדרך להיטיב עם עובדים עוברת בבחירה חופשית ולא בכפייה ושהמפגש בין עובדים ומעסיקים הוא אחד של שיתוף אינטרסים ולא של מלחמת מעמדות.

                                          

הגמשת שוק התעסוקה היא אינטרס של עובדים, מעסיקים, צרכנים וכלל האזרחים, והיא דרך המלך להורדת יוקר המחיה, לשיפור רמת החיים ולקידום שגשוג כלכלי במשק הישראלי.

                                 

'תחרות' פועלת בשלושה אפיקים מרכזיים:

1. סיוע לעובדים: אנו מגישים ייעוץ וסיוע לעובדים אשר נפגעים מארגוני עובדים, לעובדים שלא חפצים בהתאגדות ולעובדים אשר מעוניינים להקים ארגוני עובדים עצמאיים הדוגלים ביחסי עבודה מבוססי שיתוף פעולה.                             

2. שמירה על האינטרס הציבורי: אנו פועלים לעצירת הפגיעה המתמשכת של וועדי העובדים של המגזר הציבורי בשירות לציבור ולהגבלת יכולתם לפגוע בדמוקרטיה הישראלית.

3. מחקר וקידום מדיניות: אנו פועלים להתאים את המדיניות הישראלית לשוק העבודה המשתנה. אנו עוסקים בייעוץ למקבלי החלטות ובהפקת מחקר וניירות עמדה במטרה לקדם מדיניות ההולמת את מאפייני שוק העבודה של המאה ה-21. 

                             

                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    

'תחרות' בתקשורת ובשטח

ריקי ממן על חוק בוררות חובה

                                 

הפגנת עובדי 'הראל' המתנגדים להסתדרות

                                 

אלון תובל מדבר בשדולה לחופש העיסוק בכנסת

                       

ההסתדרות דואגת לעובדים? לא לפי העובדים


בחרו סכום לתרומה
35
50
120
200
500
800
1,000
10,000
מינימום 35 ש״ח
רק רצינו לעדכן אתכם
שבשביל חוויה באמת מושלמת, עדיף לגלוש דרך דפדפן כרום, בואו לראות בעצמכם.